GTest sa primerima

​Google Test (poznatiji kao GTest) je Google-ov framework za testiranje, čiji je cilj da omogući jednostavno pisanje i izvršavanje jediničnih testova za C++ programe. Otvorenog je koda i javno dostupan na adresi https://github.com/google/googletest. Što se kompatibilnosti tiče, podržani su najzastupljeniji operativni sistemi – Linux distribucije, Mac i Windows, a od sistema za build – Bazel (koji se i interno od strane Google-ovih timova koristi), ali i CMake.

Uvod u Bazel

​Bazel je besplatan alat koji ima za cilj da automatizuje build-ovanje i testiranje softvera. Pre nego da postane javno dostupan 2015. godine, korišćen je interno od strane Google-a, kao deo većeg alata Blaze-a. Slično kao Apache maven, Bazel build-uje aplikacije na osnovu skupa pravila. Ova pravila i markoi su kreirani u Starlark jeziku, koji je varijanta Python-a. Bazel ima podršku za veliki skup build pravila, koja pokrivaju softver pisan u različitim programskom jezicima: Java, C, C++, Go, Python, Objective-C i Bourne shell skripte.