I DEO: Ispitivanje softvera u automobilskoj industriji i GMock

Uvod

Već je široko prihvaćena činjenica da je softver trenutno glavni izvor inovacija u automobilskoj industriji. U prilog tome ide i činjenica da je od devedesetih, kada je automobil prosečno sadržao par MB binarnog koda, koji se izvršava na jednoj ECU računarskoj jedinici (Electronic Control Unit), do danas, količina softverskih artefakata po automobilu dosegla red veličine od nekoliko GB, i to isključujući mape i korisničke podatke,  a izvršava se na čak više od 150 ECU [1].

GTest sa primerima

​Google Test (poznatiji kao GTest) je Google-ov framework za testiranje, čiji je cilj da omogući jednostavno pisanje i izvršavanje jediničnih testova za C++ programe. Otvorenog je koda i javno dostupan na adresi https://github.com/google/googletest. Što se kompatibilnosti tiče, podržani su najzastupljeniji operativni sistemi – Linux distribucije, Mac i Windows, a od sistema za build – Bazel (koji se i interno od strane Google-ovih timova koristi), ali i CMake.

Uvod u Bazel

​Bazel je besplatan alat koji ima za cilj da automatizuje build-ovanje i testiranje softvera. Pre nego da postane javno dostupan 2015. godine, korišćen je interno od strane Google-a, kao deo većeg alata Blaze-a. Slično kao Apache maven, Bazel build-uje aplikacije na osnovu skupa pravila. Ova pravila i markoi su kreirani u Starlark jeziku, koji je varijanta Python-a. Bazel ima podršku za veliki skup build pravila, koja pokrivaju softver pisan u različitim programskom jezicima: Java, C, C++, Go, Python, Objective-C i Bourne shell skripte.