II DEO: Automatsko generisanje GMock testova

​Modelima-vođeno automatsko generisanje testova

Modelima-vođeno softversko inženjerstvo zasniva se na eksploataciji modela sistema ili određenog domena, sa ciljem automatizovanja procesa razvoja softvera [6]. U ovom kontekstu, modeli se mogu iskoristiti na različite načine – za generisanje dokumentacije, izvršivog koda, ali i verifikaciju i validaciju. Između ostalog, modelima-vođen pristup ima puto potencijala što se testiranja u autmobilskoj industriji tiče.