II DEO: Automatsko generisanje GMock testova

​Modelima-vođeno automatsko generisanje testova

Modelima-vođeno softversko inženjerstvo zasniva se na eksploataciji modela sistema ili određenog domena, sa ciljem automatizovanja procesa razvoja softvera [6]. U ovom kontekstu, modeli se mogu iskoristiti na različite načine – za generisanje dokumentacije, izvršivog koda, ali i verifikaciju i validaciju. Između ostalog, modelima-vođen pristup ima puto potencijala što se testiranja u autmobilskoj industriji tiče.

I DEO: Ispitivanje softvera u automobilskoj industriji i GMock

Uvod

Već je široko prihvaćena činjenica da je softver trenutno glavni izvor inovacija u automobilskoj industriji. U prilog tome ide i činjenica da je od devedesetih, kada je automobil prosečno sadržao par MB binarnog koda, koji se izvršava na jednoj ECU računarskoj jedinici (Electronic Control Unit), do danas, količina softverskih artefakata po automobilu dosegla red veličine od nekoliko GB, i to isključujući mape i korisničke podatke,  a izvršava se na čak više od 150 ECU [1].

GTest sa primerima

​Google Test (poznatiji kao GTest) je Google-ov framework za testiranje, čiji je cilj da omogući jednostavno pisanje i izvršavanje jediničnih testova za C++ programe. Otvorenog je koda i javno dostupan na adresi https://github.com/google/googletest. Što se kompatibilnosti tiče, podržani su najzastupljeniji operativni sistemi – Linux distribucije, Mac i Windows, a od sistema za build – Bazel (koji se i interno od strane Google-ovih timova koristi), ali i CMake.

Pages