Uvod u Bazel

​Bazel je besplatan alat koji ima za cilj da automatizuje build-ovanje i testiranje softvera. Pre nego da postane javno dostupan 2015. godine, korišćen je interno od strane Google-a, kao deo većeg alata Blaze-a. Slično kao Apache maven, Bazel build-uje aplikacije na osnovu skupa pravila. Ova pravila i markoi su kreirani u Starlark jeziku, koji je varijanta Python-a. Bazel ima podršku za veliki skup build pravila, koja pokrivaju softver pisan u različitim programskom jezicima: Java, C, C++, Go, Python, Objective-C i Bourne shell skripte.

Pages